قرعه کشی بازدیدکنندگان
ثبت اطلاعات
ساعت ۱۵:۳۸ پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲

تصاویر نمایشگاه های برگزار شده در شهرهای مختلف

نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد             تاریخ برگزاری : سال 1393

 

نمایشگاه صنعت ساختمان اهواز             تاریخ برگزاری : سال  1393

 

نمایشگاه صنعت ساختمان بندرعباس          تاریخ برگزاری : سال 1393

 

نمایشگاه صنعت ساختمان بوشهر         تاریخ برگزاری : سال 1393

 

نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز          تاریخ برگزاری : 8-4 خرداد  1394

 

نمایشگاه صنعت ساختمان مازندران (قائم شهر)         تاریخ برگزاری : 8-4 خرداد 1394

 

نمایشگاه صنعت ساختمان رشت          تاریخ برگزاری : 11-8 اردیبهشت 1394

 

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران                       تاریخ برگزاری : 21 - 18 مرداد 1394

 

نمایشگاه صنعت ساختمان یزد         تاریخ برگزاری : 1 الی 5 مهر 1394

 

نمایشگاه تخصصی مخاطبان مسکن و ساختمان شیراز         تاریخ برگزاری : 15 الی 19 مهر 1394

 

نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان            تاریخ برگزاری : 22 الی 26 مهر 1394

 

 

نمایشگاه مازندران (قائم شهر)           تاریخ برگزاری : 3 الی 6 آذر 1394

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان     ( تهران)   22 الی 25 مرداد 1395