قرعه کشی بازدیدکنندگان
ثبت اطلاعات
ساعت ۱۶:۲۳ چهارشنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۲

پروژه های به اتمام رسیده و در حال ساخت شهر صدرا

      پروژه اداره استاندارد 

 

پروژه ارتش

 

پروژه ارم آرین مجتمع البرز

 

پروژه بام صدرا

 

پروژه پتروشیمی

 

پروژه غدیر

 

پروژه ترکیب بنا

 

پروژه دامان جهرم بتون

 

پروژه بافت شهر

 

پروژه صنایع الکتریک

 

پروژه مهر نوآوران معماری فارس

 

پروژه وحدت بتون