قرعه کشی بازدیدکنندگان
ثبت اطلاعات
ساعت ۱۵:۲۲ پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲

زانو یکسر مغزی
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
820603زانو یکسر مغزی 1/2*161/2*16عدد0 ریال 
شیر کلکتور
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
1442123412شیر کلکتور 1/2*16 آبی1/2*16عدد0 ریال 
لوله PEX تک لایه
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
۲۱۱۱۱۱۰۱۱۵لوله PEX AL PEX 3232متر0 ریال 
۲۱۱۱۱۱۰۱۱۰لوله PEX AL PEX 2525متر0 ریال 
۲۱۱۱۱۱۰۱۰۵لوله PEX AL PEX 2020متر0 ریال 
بوشن تبدیلی
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
831220بوشن تبدیلی25*32عدد0 ریال 
831216بوشن تبدیلی20*32عدد0 ریال 
831212بوشن تبدیلی20*25عدد0 ریال 
831208بوشن تبدیلی25*16عدد0 ریال 
831204بوشن تبدیلی16*20عدد0 ریال 
جعبه کلکتور
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
--------------جعبه کلکتورسایزهای سفارشیعدد0 ریال 
2111227800جعبه کلکتور50*75عدد0 ریال 
2111227758جعبه کلکتور45*65عدد0 ریال 
2111227705جعبه کلکتور60*60عدد0 ریال 
20065060جعبه کلکتور60*50عدد0 ریال 
20065050جعبه کلکتور50*50عدد0 ریال 
20064545جعبه کلکتور45*45عدد0 ریال 
سه راهی
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
810108سه راهی32عدد0 ریال 
810106سه راهی25عدد0 ریال 
810104سه راهی20عدد0 ریال 
810102سه راهی16عدد0 ریال 
(بوشن) اتصال یکسر مغزی
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
831428(بوشن) اتصال یکسر مغزی1*32عدد0 ریال 
831428(بوشن) اتصال یکسر مغزی1*25عدد0 ریال 
831424(بوشن) اتصال یکسر مغزی.3/4*25عدد0 ریال 
831420(بوشن) اتصال یکسر مغزی1/2*25عدد0 ریال 
831416(بوشن) اتصال یکسر مغزی3/4*20عدد0 ریال 
831412(بوشن) اتصال یکسر مغزی1/2*20عدد0 ریال 
831408(بوشن) اتصال یکسر مغزی3/4*16عدد0 ریال 
831404(بوشن) اتصال یکسر مغزی1/2*16عدد0 ریال 
(بوشن) اتصال یکسر دنده
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
831345(بوشن) اتصال یکسر دنده 1*32عدد0 ریال 
831340(بوشن) اتصال یکسر دنده 1*25عدد0 ریال 
831335(بوشن) اتصال یکسر دنده 3/4*25عدد0 ریال 
831330(بوشن) اتصال یکسر دنده 1/2*25عدد0 ریال 
831325(بوشن) اتصال یکسر دنده 1*20عدد0 ریال 
831320(بوشن) اتصال یکسر دنده 3/4*20عدد0 ریال 
831315(بوشن) اتصال یکسر دنده 1/2*20عدد0 ریال 
831310(بوشن) اتصال یکسر دنده 3/4*16عدد0 ریال 
831305(بوشن)اتصال یکسردنده1/2*16عدد0 ریال 
سه راه کنج خاردار
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
810412سه راه کنج خاردار20*1/2*20عدد0 ریال 
810408سه راه کنج خاردار16*1/2*20عدد0 ریال 
810404سه راه کنج خاردار16*1/2*16عدد0 ریال 
بوشن
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
831108بوشن 3232عدد0 ریال 
831104بوشن 2525عدد0 ریال 
831102بوشن 2020عدد0 ریال 
بست کلکتور
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
810412بست کلکتور 11عدد0 ریال 
810408بست کلکتور 3/43/4عدد0 ریال 
810404بست کلکتور 1/4*11/4*1عدد0 ریال 
کلکتور
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
290595کلکتور 12B12Bعدد0 ریال 
290590کلکتور 11B11Bعدد0 ریال 
290585کلکتور 10B10Bعدد0 ریال 
290580کلکتور 9B 9Bعدد0 ریال 
290570کلکتور 8B8Bعدد0 ریال 
290560کلکتور 7B7Bعدد0 ریال 
290550کلکتور 6B6Bعدد0 ریال 
290540کلکتور 5B5Bعدد0 ریال 
290530کلکتور 4B4Bعدد0 ریال 
290520کلکتور 3B3Bعدد0 ریال 
290510کلکتور 2B2Bعدد0 ریال 
شابلون
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
549812شابلون رادیاتور 500mm500mmعدد0 ریال 
549803شابلون شیرمخلوط 150mm150mmعدد0 ریال 
--------------شابلون تک پایه 73mm73mmعدد0 ریال 
زانو یکسر مغزی
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
820624زانو یکسر مغزی 1*321*32عدد0 ریال 
820621زانو یکسر مغزی 1*251*25عدد0 ریال 
820618زانو یکسر مغزی3/4*253/4*25عدد0 ریال 
820615زانو یکسر مغزی1/2*251/2*25عدد0 ریال 
820612زانو یکسر مغزی3/4*203/4*20عدد0 ریال 
820609زانو یکسر مغزی1/2*201/2*20عدد0 ریال 
820606زانو یکسر مغزی3/4*163/4*16عدد0 ریال 
زانو یکسر دنده
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
820732زانو یکسر دنده 1*321*32عدد0 ریال 
820728زانو یکسر دنده 1*251*25عدد0 ریال 
820724زانو یکسر دنده 3/4*25 3/4*25عدد0 ریال 
820720زانو یکسر دنده 1/2*251/2*25عدد0 ریال 
820716زانو یکسر دنده 3/4*203/4*20عدد0 ریال 
820712زانو یکسر دنده 1/2*20 1/2*20عدد0 ریال 
820708زانو یکسر دنده 3/4*16 3/4*16عدد0 ریال 
820704زانو یکسر دنده 1/2*161/2*16عدد0 ریال 
زانو یکسر دنده بستدار دیواری
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
820820زانو یکسر دنده بستدار دیواری 1/2*201/2*20عدد0 ریال 
820810زانو یکسر دنده بستدار دیواری 1/2*161/2*16عدد0 ریال 
شیر کلکتور
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
2111224005شیر کلکتور 1/2*20 قرمز 1/2*20عدد0 ریال 
1442103434شیر کلکتور 1/2*16 قرمز 1/2*16عدد0 ریال 
1442101212شیر کلکتور 1/2*20 آبی1/2*20عدد0 ریال 
لوله PERT AL PERT
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
0973100089880018لوله PERT AL PERT 3232متر0 ریال 
0973100089880017لوله PERT AL PERT 2525متر0 ریال 
0871300180830018لوله PERT AL PERT 2020متر0 ریال 
0871300180830017لوله PERT AL PERT 1616متر0 ریال 
زانو
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
821008زانو 3232عدد0 ریال 
821006زانو 2525عدد0 ریال 
821004زانو 2020عدد0 ریال 
821002زانو 1616عدد0 ریال 
زانو خاردار
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
820910زانو خاردار 1/2*201/2*20عدد0 ریال 
820905زانو خاردار 1/2*161/2*16عدد0 ریال 
سه راه تبدیلی
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
810239سه راه تبدیلی32*25*32عدد0 ریال 
810236سه راه تبدیلی 25*25*3225*25*32عدد0 ریال 
810233سه راه تبدیلی 32*20*3232*20*32عدد0 ریال 
810230سه راه تبدیلی32*16*32عدد0 ریال 
810224سه راه تبدیلی25*20*25عدد0 ریال 
810221سه راه تبدیلی20*20*25عدد0 ریال 
810218سه راه تبدیلی25*25*20عدد0 ریال 
810216سه راه تبدیلی25*16*25عدد0 ریال 
810212سه راه تبدیلی20*16*20عدد0 ریال 
810209سه راه تبدیلی16*16*25عدد0 ریال 
سه راهی سر وسط مغزی
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
810520سه راهی سر وسط مغزی 25*3/4*2525*3/4*25عدد0 ریال 
810515سه راهی سر وسط مغزی20*3/4*20عدد0 ریال 
810510سه راهی سر وسط مغزی20*1/2*20عدد0 ریال 
810505سه راهی سر وسط مغزی16*1/2*16عدد0 ریال 
سه راه سر وسط دنده
کدنام محصولسایزواحدقیمت 
810324سه راهی سر وسط دنده32*3/4*3232*3/4*32عدد0 ریال 
810321سه راهی سر وسط دنده 25*1*2525*1*25عدد0 ریال 
810315سه راهی سر وسط دنده 20*3/4*2020*3/4*20عدد0 ریال 
810312سه راهی سر وسط دنده 20*1/2*2020*1/2*20عدد0 ریال 
810303سه راهی سر وسط دنده 16*1/2*1616*1/2*16عدد0 ریال